Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Møre og Romsdal fylke

Aukra (1)
Aure (2)
Averøy (1)
Fjord (1)
Giske (0)
Gjemnes (0)
Haram (0)
Hareid (0)
Herøy (1)
Molde (4)
Rauma (1)
Sande (1)
Smøla (1)
Stranda (1)
Sula (1)
Sunndal (1)
Surnadal (3)
Sykkylven (1)
Tingvoll (0)
Ulstein (3)
Vanylven (1)
Vestnes (3)
Volda (6)
Ålesund (4)
Ørsta (4)
Utvidelse og ombygg av sykehus i Ålesund
Akuttmottak, intensivavdeling og operasjonsstuer. Ca. 4000 m2 nybygg og ca. 5000 m2 ombygg.
Rehabilitering av fasade og utskifting av ventilasjonsanlegg m.m. på høgskole i Molde
Høgskolen i Molde bygg A ble oppført i 1993 og er på ca. BTA 9. 941 m2 over 3 etasjer samt kjeller. Prosjektet omfatter rehabilitering av teglstenfasade, glassfasade, tak, glasstak samt å bytte ventilasjonen.
Nybygg av storkjøkken ved Herøy omsorgssenter i Herøy kommune
Det skal oppføres eit bygg på 450-500 m2 som skal romme storkjøkken og dets funksjoner. Bygningen skal være tilknytta eksisterende omsorgssenter via en mellomgang.
Utvidelse av butikk i Eidsnes
Mot vest: tilbygg i tre etasjer - parkeringsareal i kjeller, butikk i første etasje, lager showroom og personalrom i 2. etasje. Betong og stål/sandwich-konstruksjon.
Oppgradering av skole i Eidsdal
Eidsdal skule har eit større behov for renovering. Opgradering til 1-10 skule + areal til folkebibliotek.
Opparbeiding av uteområde ved skole i Ørsta kommune
I prosjektet ligg eit aktivitetspark med mellom anna voll med akebakke, klatresteinar, tunnel, zipline, kunstgrasbane for 7ar-fotball, ballbinge og buldrevegg.
Rehabilitering av eksisterende administrasjonsfløy på barneskole i Ulstein kommune
Oppdragsgiver skal inngå en avtale med en hovedentreprenør som skal ombygge og rehabilitere eksisterende administrasjonsfløy, herunder arbeidsrom for ansatte, på Ulsteinvik barneskole. Gnr. 8 Bnr. 49,51,98
Ombygg av legekontor i Kristiansund kommune
Legekontoret utvides ca. 60 kvm ved å ta i bruk eksisterende bygningsmasse.
Ombygg til kontor i Måndalen
Gnr/bnr 109/11, 19, 25. Eksisterende bygning fra tidligere vegkro skal brukes som kontor og oppholdsrom for ansatte. 150-200 kvm.
Ombygg av tak, ventilasjon mm på flerbrukshall i Elnesvågen
Det ble i 2022 og 2023 satt av til sammen 7,75 mill. kroner til renovering av Frænahallen. Beløpet er tenkt å skulle dekke ny kledning, vinduer og tak. Arbeidet med ny kledning og vinduer er gjennomført. Det ble brukt ca. 5 mill. kroner. Den resterende bevilgningen på 2,75 mill. kroner er ikke tilstrekkelig til å ferdigstille taket. Prosjektet er derfor stoppet. Det er også behov for å renovere det tidligere biblioteklokalet, samt forbedring av ventilasjonsanlegg. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 5,6 mill. kroner for å skifte taket. Det foreslås også at restbevilgningen fra 2023 kan benyttes til oppgradering av de tidligere biblioteklokalene.
Oppgradering av skytebane på Averøya
Ny leirduebane for stemne-arrangement, ny elgbane (bevegelege mål), utvide klubbhuset for å etablere innandørs bane og større klubblokale, etablere gapahuk, leirplass og bålplass med tanke på friluftsarrangement
Oppgradering og modernisering av ventilasjonsanlegg i kommunehus i Molde kommune
Oppgraderingen inkluderer:• Tilknytning til fjernvarme- og fjernkjøleanlegg• Riving av eksisterende kjøleaggregat på tak av kommunehuset• Ombygging til lavtemperatur varmeanlegg, nye radiatorer/konvektorer• Riving av eksisterende ventilasjonsaggregat• Nytt ventilasjonsaggregat• Ny varmtvannsbereder.
Ny solavskjerming og ombygg av fasade på skole i Vestnes
Yttervegg, vinduer og solskjerming på kontor-/personaldel ved Tomrefjord skule er totalt utslitt og må oppgraderast. Tiltaket har blitt meldt inn tidlegare år, men har blitt satt på vent grunna «skolesaka». Det blei i 2022 bevilga midlar til solskjerming, men sidan solskjerming ikkje kan settast opp utan å måtte gjere noko med yttervegg og vindauge først blei midlane omdisponert. Manglande solskjerming og vinduer som ikkje er trygge å opne, gjer at det blir det særs varmt i romma når det er godvêr. Tiltaket vil betre inneklima og arbeidsforhold, samt gje ein viss nedgang i energibruk til oppvarming.
Ny solavskjerming på skole i Vestnes
Den gamle solskjerminga lar seg ikkje lengre reparere ved Helland barneskule. I 1. etasje er den fjerna grunna skader, mens den i 2. etasje er nede heile tida og vanskeleggjer både tilgang på utsyn og dagslysinnslipp. Tiltaket har vært meldt inn over fleire år. På grunn av «skolesaka» har dette blitt satt på vent. Tiltaket vil betre både lys- og generelle arbeidsforhold for lærarar og elevar
Ombygg av inngangsparti mm ved kirke i Aure
Utbedring av råte/nytt inngangsparti.
Etablering av adgangskontroll ved rådhus i Vestnes
Tiltaket vil også omfatte skifting av nokre dører. I samband med sikring av inngangspartiet til rådhuset har kommunen inngått rammeavtale for system for åtgangskontroll.Omfanget av tiltaket er enno ukjent, men vi ser for oss ei gradvis utviding av åtgangskontroll på rådhuset.
Renovering av kirketårn i Todalen
Kyrkjetårnet på Todal kyrkje er i svært dårleg forfatning og krev omfattande oppgradering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.