Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Møre og Romsdal fylke

Aukra (1)
Aure (0)
Averøy (1)
Fjord (0)
Giske (3)
Gjemnes (1)
Hareid (3)
Herøy (3)
Molde (4)
Rauma (3)
Sande (0)
Smøla (1)
Stranda (1)
Sula (0)
Sunndal (1)
Surnadal (1)
Sykkylven (0)
Tingvoll (1)
Ulstein (2)
Vanylven (0)
Vestnes (0)
Volda (2)
Ålesund (15)
Ørsta (3)
Utvidelse og ombygg av sykehus i Ålesund
Akuttmottak, intensivavdeling og operasjonsstuer. Ca. 4000 m2 nybygg og ca. 5000 m2 ombygg.
Rehabilitering av fasade og utskifting av ventilasjonsanlegg m.m. på høgskole i Molde
Høgskolen i Molde bygg A ble oppført i 1993 og er på ca. BTA 9. 941 m2 over 3 etasjer samt kjeller. Prosjektet omfatter rehabilitering av teglstenfasade, glassfasade, tak, glasstak samt å bytte ventilasjonen.
Utvidelse av dyreklinikk på Spjelkavik i Ålesund kommune
Spjelkavikvegen 3-13 og Brusdalsvegen 4-14.
Oppgradering av kjøkken ved sykehus i Ålesund kommune
- Rivning av flisgulv og oppbygging av nytt helt gulv. - Oppgradering ventilasjon. - Oppgradering sprinkler. - Oppgradering el-installasjoner. - Etablering av ny garderobe/toaletter.
Nybygg av storkjøkken ved omsorgssenter i Herøy kommune
Det skal oppføres eit bygg på 450-500 m2 som skal romme storkjøkken og dets funksjoner. Bygningen skal være tilknytta eksisterende omsorgssenter via en mellomgang.
Etablering av ny hovedinngang for sykehus i Ålesund
Ålesund sjukehus står foran en planlagt større utbygging/ombygging (AIO-prosjektet), hvor det planlegges for flere delprosjektet, hvor målet er å utvikle sykehuset for å kunne levere et framtidsrettet og moderne helsetilbud til befolkningen i regionen. Denne konkurransen gjelder delprosjekt Ny hovedinngang.
Tilbygg av barnehage i Ulsteinvik
Det er planlagt to tilbygg. Større omfattende tilbygg og rehabilitering av barnehagen som vil ha en ny avdeling og bedre fasiliteter for tilsette er planlagt i 2025.
Oppgradering av idrettshall i Surnadal
Problem med vassinntrengjing i vegg og vasslekkasje frå taket som igjen har gitt følgeskader på bygget. Garderobar har behov for renovering, samt at inngangsparti ikkje har universell utforming. Varmesystem.
Nytt varmesystem i ungdomsskole i Elnesvågen
Miljøtiltak. Konvertering av varmesystem.
Tilbygg av vest for Ålesund behandlingssenter i Ålesund
Oppføring av et nytt tilbygg mot vest. Bygget skal romme 4 pasientrom med tilhørende bad, møterom, besøksrom, legekontor, tekjøkken, kontor og nattevaktsrom med tilhørende bad.
Ombygg til helse, rus-, terapi- og fysioterapibygg i Averøy
Averøy kommune har vedtatt at Bremsnes skole skal gjenbrukes i størst mulig grad til tjenester og tilbud innen psykisk helse/rus, ergoterapi, fysioterapi, velfredsteknologi og hjelpemidler.
Flytting og reetablering av moduler ved skole i Ålesund
Ålesund kommune, ved Ålesund Kommunale Eigedom KF (ÅKE), skal etablere midlertidige undervisningsareal på Flisnes skole, i form av flytting av 42 moduler fordelt på 2 etasjer. Dette vil tilføre skolen ca. 950 kvm nettoareal. Prosjektet omfatter komplett demontering av moduler på adressen Hatlaskaret 9, kraning og transportering av moduler fra nåværende til ny plassering, og reetablering/remontering av moduler. Det skal i tillegg etableres et nytt trapperom mot nord og nytt komplett tak med taktekking. Ved ny adresse skal nødvendig fundamentering med peling og tilhørende grunnarbeid utføres. Nødvendig grøfting til vvs, el. anlegg, dataanlegg, brannanlegg etc. skal være inkludert.
Tilbygg av barnehage og parkering i Hareid
Hareid kommune skal bygge på Syverplassen barnehage for å dekke behov for meir plass. Barnehagen har i dag fleire barn og tilsette enn den opphaveleg er bygd for og dette prosjektet er tenkt å løyse dei fleste utfordringane knytt til barnehagens behov.
Ombygging av behandlingsrom, kontor, garderobe m.m på Eide i Hustadvika, trinn 2
I dette byggetrinnet står utvendige fasader og tak for tur, samt innvendig rehabilitering i 2.etg. Ombyggingen i plan 2 omfatter 3 hovedområder. Kontorfløy vest tilpasses kommunens PPT-tjenester, kontorfløy øst blir fremdeles lokaler for barneverntjenesten, men får i tillegg plass til deler av mestringsenheten. Fasaderehabilitering omfatter etterisolering og utskifting av vinduer i plan 1 og 2 med unntak av fasade mot vest og halvparten av fasade nord, som ble rehabilitert i byggetrinn 1. Takrehabilitering omfatter flatt tak på fløy vest og øst samt slakt saltak over storsalen. Utenomhusarbeider omfatter mindre oppgradering av arealer rundt kommunehuset samt bygging av uteplass ved kantine, og bod for søppelhåndtering mot vest.
Rehabilitering av eksisterende administrasjonsfløy på barneskole i Ulstein kommune
Oppdragsgiver skal inngå en avtale med en hovedentreprenør som skal ombygge og rehabilitere eksisterende administrasjonsfløy, herunder arbeidsrom for ansatte, på Ulsteinvik barneskole.
Renovering/oppgradering og delvis ombygging av kontor, lager og verkstedareal m.m. i Molde kommune
Renovering/oppgradering og delvis ombygging av arealer for Molde Eiendom KF, bygg- og utviklingsavdelinga i Møre og Romsdal Fylkeskommune, samt nytt newtonsenter og Molde bærekraftshub.
Nytt varmesystem i ungdomsskole i Elnesvågen
Miljøtiltak. Konvertering av varmesystem.
Riving av barnehage på Kirkelandet i Kristiansund
Fløya Barnehage i Wergelandsveien 12 i Kristiansund skal rives for å gjøre plass til nytt bygg for Nordmøre Krisesenter. Bygget er på ca. 400m2 og oppført i 1969. Bygget er oppført i bindingsverk på betongmurer og søyle punkter (kryp kjeller) med unntak av et midtparti på ca. 70m2 som er støpt kjeller/ tilfluktsrom. Det er i tillegg oppført 2 stk. frittstående boder i tre som står på støpte plater.
Ombygg av sykehjem og omsorgssenter i Elnesvågen
I hovedsak ombygg av kjøkken.
Utskifting av ventilasjonsanlegg ved barnehage i Rauma kommune
Ventilasjonsanlegg med tilhørende kanalnett i de to eldste fløyene i Myra Barnehage skal skiftes ut.
Brannsikring av kirke i Aukra kommune
Aukra sokne og fellesråd har besluttet å brannsikre Aukra Kyrkje med fulldekkende sprinkleranlegg.
Enøktiltak på rådhus i Giske
Kostnad fordelt på 4 år.
Reparering av stier på Runde i Herøy kommune
Anskaffelsen omfatter: 1) Forsterking av ca. 850 meter av turstien fra Tinden til Storehaugen slik at det blir en samlet, opparbeidet sti fra Goksøyr til Runde fyr. a) Legging av steinheller på traséen der terrenget innbyr til det. b) Oppbygging av vandringer og trapper i tre der det er vannsig eller bratt. c) Frakte opp stein og trematerialer
Akrylbasert støpebelegg til oppgradering av garderober m.m. ved svømmehall i Ålesund kommune
Nytt akrylbaserte støpebeleggoverflater på gulv og vegg i garderober, dusj, toalettareal og samt noe felles- og lagerarealfellesgang på Moa svømmehall.
Reparering av stier ved naturreservat i Giske kommune
Hovedtiltak: 1) Utlegging av steinheller på våte partier spredt over ca. 1500 meter av turstiene på nordsiden av Molnesfjellet. Det kan anslås et forbruk på ca. 100 heller. 2) Bygging av 3-5 korte trebroer der stien krysser småbekker og vassig. 3) Utkjøring av stein og trematerialer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.