Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestby

Nybygg av brannstasjon ved Fv 151 i Vestby
Branntetting utføres av: Firesafe AS Lås og beslag av: Bravida Norge Vaskeanlegg av: Boss of Gloss bilpleie AS Portleverandør: Scanmark Service AS
Etablering av plasthall over kunstgressbane i Vestby kommune
Hallen etableres gjennom vinteren og utstyres med kunstgressbane for fotball.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.