Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Sarpsborg

Etablering av modulbygg ved sykehus i Sarpsborg
Modulbygget skal plasseres på egen tomt i tilknytning til sykehusbygget på Kalnes. Modulbygget skal romme ca 103 ansatte og har en anslått størrelse på ca. 900 m2. Tilbyder står ansvarlig for grunnarbeidet, fundamentering og alle til- og påkoblinger knyttet til el, VA osv. Det skal etableres brannvarslingsanlegg inkludert integrasjon til installert brannvarslingsanlegg i eksisterende sykehusbygg. Komplett brannkonsept, branntegninger og orienteringsplan skal leveres ved ferdigstillelse. Anskaffelsen inneholder i tillegg opsjon på kjøp av modulbygget etter endt leieperiode.
Ny gymsal ved ungdomsskole i Sarpsborg
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.