Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Ringerike

Nyetablering og oppgradering av lekeområder på flere skoler i Ringerike Kommune
Skolene skal få nytt lekeplassutstyr, samt også oppgradere eksisterende områder.
Nybygg av kontor og garasje på leirområde på Rygge, Ringerike kommune
Prosjektet er lokalisert på Rygge. Det skal etableres inne på eksisterende leirområde. Bygningen vil bli i 1 etasje som består av en garasjedel og en del med kontorer og tekniske installasjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.