Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Nordre Follo

Nybygg av videregående skole sentralt i Ski
Intill 1100 stk elevplasser. Ferdigstillelse i 2023.
Nybygg av barneskole i Ski tettsted
Fire-parallell barneskole. Passivhus.
Nybygg av ungdomsskole i Ski
Det planlegges for en 8-parallell ungdomsskole, som også vil ta noe av veksten til Finstad barneskole.
Nybygg av barnehage i Langhus
Den nye barnehagen bør lokaliseres i boligområdet øst for Langhus skole, med kort avstand til nærliggende friområde. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage på Finstad i Ski
Prosjektgruppe anbefaler at barnehagen lokaliseres i nytt boligområde i vest mot kommunegrena mot Ås, nær Skogssnarveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.