Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Nesodden

Etablering av basseng i prefabrikkert betong i forbindelse med utvidelse av snøproduksjonsanlegg i Nesodden
Det skal etableres basseng i prefabrikert betong som del av et utvidet snøproduksjonsanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.