Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Nesbyen

Nybygg av fritidsboliger på Nord-Skurdalen i Hol kommune
8-10 tomter. Alle hyttene har et fotavtrykk i underkant av 40 m2.
Etablering av boligmoduler i Nesbyen kommune
Boligmoduler for personer med nedsatt boevne.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.