Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Nannestad

Nybygg av kafe, veikro eller gatekjøkken i Nannestad
Totalt ca 110-130 mål på næringsparken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.