Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Moss

Nybygg av konferansehotell m.m i ny bydel i Moss
175 hotellrom og 51 leiligheter (3 huskropper).
Nybygg av politihøgskole i Moss
Flere lokaliseringer og utforminger vurderes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.