Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Indre Østfold

Nybygg av barnehage i Askim
Gnr./bnr:54/43 og deler av 54/216

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.