Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Gjerdrum

Etablering av brakker i Gjerdrum kommune
NVE bistår Gjerdrum kommune med å gjennomføre tiltak i etterkant av det store kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum kommune 30.desember. 2020. I den forbindelse har NVE behov for å leie inn brakker til eget og innleid personell for en periode på ca. 2 år. Brakkene for innleid personell skal benyttes for en kortere periode. Brakkene skal inneholde 2 innganger, 2 spiserom, 2 garderober, 7 kontorer, 4 WC/vask og 1 møterom. Rommene er fordelt over 2 etasjer. Leveransen omfatter å ordne med nødvendige offentlige tillatelser, sørge for strøm og VA og drifte brakka inkludert ukentlig rengjøring.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.