Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Fredrikstad

Nybygg av videregående skole i Fredrikstad
Planlagt ferdigstillelse 2024.
Nybygg av kontor og offentlig/privat tjenesteyting i Fredrikstad
Et kontorbygg og et helsehus vest for Værstebrua. 12000-15000 m2. 5-8 etasjer. Gnr/bnr 423/1, 174.
Tilbygg alt. nybygg av bibliotek i Fredrikstad
Ønske om utvidelse av eksisterende bygg med 2500-3000 kvm.
Etablering av skolepaviljong ved videregående skole i Fredrikstad
Leie av skolepaviljong til Frederik II vgs., med opsjon på kjøp.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.