Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Bærum

Nybygg av psykiatrisykehus på Ila i Bærum
Nybygg av regional sikkerhetsavdeling, sammen med regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Nybygg av ungdomsskole i Bærum
9-parallell skole.
Nybygg av nærings- og boligbygg i Bærum
Gnr/bnr: 54/128, 54/109, 54/129 og 54/132. Adresse: Slependveien 55. 55B og 57. BRA: 3.500-4.000 m2. 3-4 etasjer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.