Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Ås

Nybygg av kontorbygg ved universitet (NMBU) i Ås kommune
Utvikling og oppføring av et kontorbygg for BIOVIT ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Nytt kontorbygg for Institutt for Plantevitenskap skal samle alle ansatte, som i dag er plassert i ulike bygninger over hele campus. Plasseringen vil være inntil eksisterende bygning for Senter for klimaregulert planteforskning (SKP). Nybygg vil hovedsakelig inneholde kontorfunksjoner, samt en undervisningslab med tilhørende møterom og sosiale soner for ansatte og studenter. Prosjektet skal så langt som mulig oppfylle kravene til BREEAM Excellent, men ikke sertifiseres. Prosjektet skal som minimum oppfylle kravene til BREEAM Very Good, og det skal legges vekt på å velge gode løsninger hva gjelder miljø og klima.
Nybygg av ungdomsklubb i Ås kommune
Ås kommune skal bygge om et eksisterende bygg til ny ungdomsklubb. Bygget ligger i Langbakken 37 på Ås, og har tidligere blitt brukt som tannklinikk
Nybygg av garasjeanlegg i Hosle
Tiltaket omfatter en større eiendom med mange rekkehus (sameie) som grenser til flere veier, Øygardveien, Wilh. Wilhelmsens vei og Bankveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.