Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (10)
Bærum (25)
Drammen (14)
Eidsvoll (4)
Enebakk (3)
Flesberg (0)
Flå (0)
Frogn (3)
Gjerdrum (1)
Gol (2)
Halden (2)
Hemsedal (0)
Hol (1)
Hole (0)
Hurdal (0)
Hvaler (3)
Jevnaker (0)
Kongsberg (3)
Lier (6)
Lunner (3)
Marker (0)
Modum (2)
Moss (3)
Nannestad (6)
Nes (1)
Nesbyen (0)
Nesodden (4)
Nittedal (1)
Rælingen (1)
Rakkestad (0)
Ringerike (1)
Rollag (0)
Råde (1)
Sarpsborg (6)
Sigdal (0)
Skiptvet (0)
Vestby (4)
Ål (0)
Ås (7)
Nybygg av sykehus på Brakerøya i Drammen
Planområde ca 390 daa. Ferdigstilles 2024-2025. Medisinsk utstyr: Nosyko AS. Gnr/bnr: 113/1017,1167,285, 14/261,15/384. Advansia ansvar: prosjekt- og byggledere innenfor områdene bygg, elektro/IKT, VVS, ITB. Fremdriftskoordinator. Økonomikontroller
Nybygg av forretningsbygg og lager i Hobøl
Ca. 350 mål gjenstår. Skal bygges ut under 10-15 år.
Nybygg av videregående skole sentralt i Ski
Intill 1100 stk elevplasser. Ferdigstillelse i 2023.
Nybygg av bydel på Fornebu
450-550 boliger.
Nybygg av næringsbygg i Lørenskog
Samme område som Solheimstunet (Prinsesseparken).
Nybygg av næringspark i Drøbakk
Næringstomt som skal utvikles til næringsbygg, lager-logistikk segment. Tomt ca 110 daa. 50000 kvm nybygg.
Nybygg av psykiatrisykehus i Bærum, trinn 1
Nybygg av regional sikkerhetsavdeling, sammen med regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Nybygg av konferansehotell m.m i ny bydel i Moss
175 hotellrom og 51 leiligheter (3 huskropper).
Nybygg av videregående skole på Fornebu
Med Snarøyveien i øst og Forneburingen i vest. Skolen dimsensjoneres for 1200 elever. Minimum 17 000 kvm. Gnr/Bnr: 41/869, 96, 143, 870.
Nybygg av parkeringsanlegg i Lierstranda fjordby på Brakerøya
Parkeringskjeller for nye sykehuset og nye helseparken. 450 meter långt og 42 meter brett. Ca. 360 parkeringsplasser. Byggherrestyrt utførelseentreprise.
Nybygg av sykkelvelodrom og næringsbygg i Asker
Spuntarbeid utføres av Seierstad.
Nybygg av ungdomsskole i Lillestrøm
720 elever. Lås og beslag: Låssenteret AS Solskjerming: Solskjermingsgruppen AS.
Nybygg av hotell i Jessheim
Mulighet for opp til 800 rom.
Nybygg av kontor mm i Drammen
Parkeringskjeller for ca 40 biler.
Nybygg av barneskole med flerbrukshall og svømmeanlegg i Hokksund
Foreløpige arealanslag for skolen er 7 600m2, flerbrukshall 1 800m2 og svømmeanlegget 1 400m2. Skolen er utredet med plassbehov for 650-700 barneskoleelever.
Nybygg av ungdomsskole og gymsal i Bærum kommune
Totalentreprisekontrakten for Eineåsen ungdomsskole omfatter følgende: Riving av eksisterende bygningsmasse og konstruksjoner i grunnen. Bygging av ny ungdomsskole, 6-parallell, 8.-10. trinn, 540 elever, MUA min. 13 500 m² (25 m² pr. elev) Nærmiljøanlegg (som del av skolens uteområde), tilrettelagt område for uorganisert fysisk aktivitet Parkerings- og servicesone Prosjektområdet er på ca. 21 500 m² og skal utvikles til et variert, trygt og godt skoleområde. Riving kan starte i januar 2022. Ny 6 parallell ungdomsskole skal være ferdig til overtakelse i desember 2023, og tas i bruk av Bærum kommune fra januar 2024.
Nybygg av barneskole i Ski tettsted
Fire-parallell barneskole. Passivhus.
Nybygg av hovedbrannstasjon i Øvre Romerike
Utarbeidelse av KVU i forbindelse med behov for ny hovedbrannstasjon på Øvre Romerike (Hurdal kommune, Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Nannestad kommune, Nes kommune og Ullensaker kommune).
Nybygg av politihøgskole i Moss
Flere lokaliseringer og utforminger vurderes.
Nybygg av forretningsbygg på Rud i Bærum
Solskjerming: Nerligruppen AS.
Nybygg av videregående skole i Fredrikstad
Planlagt ferdigstillelse 2024.
Ny barneskole på Skjærva
Det skal etableres en ny 1-7 skole på Skjærva med 2 paralleller på hvert trinn. Planleggingen skal ta høyde for framtidig utvidelse til 3 parallelle trinn. 230 mill inkl mva.
Nybygg av barnehage på Solbergbakken i Bærum
Ca 200 plasser. Planen regulerer eiendommene gbnr. gnr./bnr. 6/82, 6/378 og 6/83, samt fortau langs Brynsveien og del av Solbergveien (gbnr. 205/6)
Nybygg av Kiwibutikk og næring alternativt boliger på Øvre Stabekk i Bærum
I samarbeide med grunneier Erik Myhre. Forretning-og lager i under-og første etasje. Enten næring eller boliger i øvrige etasjene. Gnr/bnr 15/11, 41, 177
Nybygg av ungdomsskole i Ski
Det planlegges for en 8-parallell ungdomsskole, som også vil ta noe av veksten til Finstad barneskole.
Nybygg av kontor og offentlig/privat tjenesteyting i Fredrikstad
Et kontorbygg og et helsehus vest for Værstebrua. 12000-15000 m2. 5-8 etasjer. Gnr/bnr 423/1, 174.
Etablering av boligutbygging og sentrumbarnehage nær Mysen sentrum i Indre østfold
Planforslaget innebærer en omregulering av eiendommene gnr./bnr. 159/1, 159/2, 159/351, 159/442 og 159/443.
Nybygg av kontor-/forretnings-/leilighetsbygg i Harestua sentrum, trinn 2 og 3
Det skal bygges ut totalt 120 daa på området. Etasjer mellan 5-8.
Nybygg av idrettsarena ved Remmen i Halden
Gnr/bnr: 66/820, 66/473 m.fl.
Nybygg av kontor og lager på Follestad
18,5 mål tomt, byggeareal opptil 10000 m2 totalt.
Nybygg av tinghus i Drammen
Riving av hotell etasje 1-5, kjeller skal ikke rives. Legges till retta for en eventuell fremtidlig utvidelse.
Nybygg av næringsbygg med kontor og lager i Drammen
Gn/bnr: 210/205, 210/179, og del av 210/171.
Tilbygg alt. nybygg av bibliotek i Fredrikstad
Ønske om utvidelse av eksisterende bygg med 2500-3000 kvm.
Nybygg av brannstasjon i Hurum
Gnr/bnr: 336/1, del av 336/852
Nybygg av idrettshall i Nes
3000-3500 kvm. BSA Hallen AS er stiftet av Haga IF og er et samarbeidsprosjekt mellom Nes kommune og Haga IF.
Nybygg av kontor, lager og lettindustri i Skedsmo
Tidligere prosjektnavn: Hvamstubben 16, 18 og 20
Nybygg av barnehage i Lørenskog
Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av barnehage med tre småbarns- og tre storebarnsavdelinger. Til sammen 6 avdelinger og 108 barn.
Nybygg av garasjeanlegg og besøkssenter i Bærum
Fra investeringsbudsjett 2019-2022
Nybygg av bensinstasjon i Nannestad
Ca 110-130 mål total på næringsparken.
Nybygg av hotell/motell i Nannestad
Ca 110-130 mål total på næringsparken.
Nybygg av kafe, veikro eller gatekjøkken i Nannestad
Ca 110-130 mål total på næringsparken.
Nybygg av næring og kontor i Nannestad
Ca 110-130 mål total på næringsparken.
Utvidelse av Holmen godsterminal i Drammen
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i første seksårsperiode.
Riving-og nybygg av barne-og ungdomsskole på Sylling i Lier
330 stk elever. Riving av bygg A og paviljongene G og F.
Nybygg av ungdomsskole i Spydeberg
Spydeberg ungdomsskole er i dag en 3-parallell skole. Man skal utvide skolen til en 6-parallell skole.
Nybygg av idrettshall i Lørenskog
Kommunen er leietaker på idrettshallen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.