Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Osterøy

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Osterøy som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Etablering av brakke/modulbygg ved skole i Øygarden kommune
Etablering av brakker inntil ca. 400 m2. Dei midlertidige areala skal innehalde undervisningsareal og spesialrom, med tilhøyrande fasilitetar.
Utvidelse av naustområde i Fusa
Gbnr. 118/70 m.fl. Planområdet er på 9 daa og avsett til «andre typer bygg og anlegg» med eige områdenamn BA10 i kommunedelplan for Fusa. Føremålet med detaljreguleringa er å etablera eit fellesnaust for hyttefeltet nord for planområdet
Etablering av enkle lokale møteplasser for fysisk aktivitet i Samnanger kommune
Utlysinga er ein del av eit større prosjekt med ulike innsatsområde. Denne utlysinga gjeld fase tre i prosjektet og handlar om idretts- og aktivitetshallar, både nybygg og rehabilitering. 4 delkontrakter.
Riving, ny eller om- og tilbygg av kontor og forretning, Førde
Hafstadveien 44, 46 og 48 og Fjellvegen 9. GNR/BRN: 61/10, 19, 28, 97 mfl.

Se andre prosjekter i Vestland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.