Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Askøy

Nybygg av idrettshall og badeanlegg på Myrane i Askøy
Ca. 6000-7000 BTA. Fra investeringsbudsjett 2017-2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.