Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Øygarden

Nybygg av busteder og felles uteområder i Øygarden kommune
Planområdet er ca. 15 daa. GNR/BNR: 133/10 mfl.
Etablering av brakke/modulbygg ved skole i Øygarden kommune
Etablering av brakker inntil ca. 400 m2. Dei midlertidige areala skal innehalde undervisningsareal og spesialrom, med tilhøyrande fasilitetar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.