Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Skien

Nybygg av sykehjem på Kverndalen i Skien sentrum
Gnr/Bnr: 2294, 2297, 2302 og 4620. Passiv hus. 119 plasser og 112 beboerrom.
Nytt fengsel i region sør, Telemark/Vestfold/Buskerud
150-200 nye plasser. Lokalisering ikke fastsatt.
Nybygg av næring på Søndre Bjørntvedt i Skien
Gnr/Bnr: 221/1760, 221/2225 og 221/2226. Infrastruktur er ferdigstilt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.