Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Porsgrunn

Nybygg av garasje på stadion i Kjølnes
Det skal bygges ny garasje på Kjølnes Stadion i Porsgrunn kommune for lagring av maskiner og utstyr til drift av anlegget. I den forbindelse skal det også gjøres noen tilpasninger på eksisterende bygningsmasse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.