Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Nome

Etablering av turist-, natur- og kulturbasert opplevelsesnæring i Nome kommune
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for turistnæring og natur- og kulturbasert opplevelsesnæring i Tveitankroken. Det planlegges for 8-10 enheter på området: et felles samlingssted/felleshus, overnattingsenheter og utstyrslagring/uthus. Planforslaget vil legge til rette for en utbygging på omtrent 500 m2 BRA. Ved kanalen vil det blant annet legges til rette for badebrygge og flytende badstu, anlegg som vil være allment tilgjengelig og bidra til å styrke kanalens attraktivitet og identitet.
Etablering av campingplass og friområde ved Gongevann i Nome kommune
Ca. 248 daa. Ca. 80-100 oppstillingsplasser, servicebygg, tømmestasjon, brygger, lekeplass og gjesteparkering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.