Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Nissedal

Etablering av infrastruktur for fritidsboliger i Nissedal kommune
Området er om lag 379 daa. Ca. 50-70 hytter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.