Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Horten

Nybygg av godsterminal i Horten
100 000-200 000 kvm. 400 mål tomt.
Nybygg av barneskole i Horten
18 byggemånader. Ca 120-150 elever. Skolen skal bygges på Nykirke idrettsanlegg og erstatte dagens skolebygg.
Etablering av badebinge ved parkanlegg i Horten kommune
Levering og montering av komplett badebinge med universell utforming. Med badebingen skal det være inkludert adkomstrampe, sjøfester/moringer og alt nødvendig innfestingsmateriell som er nødvendig for å ferdigstille badebingen for bruk. En badebinge som er 12 eller 16 meter. Badebingens mål er 5,5 m x 12/16 m. I tillegg skal det leveres landgang på ca. 8 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.