Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Holmestrand

Etablering av plasthall til transport og logistikk på Sande videregående skole i Holmestrand kommune
Sande VGS, linje for transport og logistikk har behov for å dekke sitt undervisningsbehov. Det skal derfor kjøpes/etableres en plasthall på egnet dekke, som for eksempel asfalt eller betong på Sande VGS. Anskaffelsen skal også innebære grunnarbeid, ca 300-400 m2. I tillegg skal et skal også kjøpes traverskran, elektrisk anlegg, etablering av simulatorrom og samtalerom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.