Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Bamble

Nybygg av restaurant i Bamble
Eurosign AS leverer skilt.
Etablering av utleiegarasjer og boliger samt oppgradering av eksisterende fritidsbolig i Bamble
Hensikten med reguleringen er å legge til rette for garasjer, 2 nye boliger og oppgradering/utvidelse av eksisterende fritidsbolig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.