Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (0)
Drangedal (4)
Færder (0)
Fyresdal (0)
Hjartdal (1)
Horten (0)
Kragerø (2)
Kviteseid (1)
Larvik (5)
Nissedal (4)
Nome (2)
Notodden (2)
Porsgrunn (4)
Seljord (0)
Siljan (0)
Skien (3)
Tinn (1)
Tokke (0)
Tønsberg (2)
Vinje (5)
Nybygg av helse- og omsorgsbygg på Rjukan
48 sykehjemsplasser og 48 omsorgsboliger.
Nybygg av handel, kontor og boliger på Kilen øst, Tønsberg, trinn 2
Totalt 500 leiligheter og 4000 kvm. kontor. Signalbygg, mot Rv 311. Handel/kontor:Ringvei N.
Nytt fengsel i region sør, Telemark/Vestfold/Buskerud
150-200 nye plasser. Lokalisering ikke fastsatt.
Nybygg av kontor og dagligvarebutikk i Larvik
Dagligvarebutikk i 1. etasje. Kontor i resterende. BREEAM-NOR Excellent.
Nybygg av hytteområde på Torvetjønn i Vinje kommune
Vito AS opparbeider infrastruktur til tomtene i området Heimvegli/Torvetjønn og står som selger av disse. Byggeklare tomter. 400’- 950’/tomt.
Nybygg av kontorbygg på Moheim næringspark i Porsgrunn
Moheim Næringspark består av to sentrale områder på Moheim og Enger. På Enger er det planlagt kontorbygg og på Moheim (utviklingspotensial for 25 000-30 000 kvadratmeter næringsarealer) er det planer om å føre opp et signalbygg med kombinasjon av kontorvirksomhet, storhandel, lett industri og lagervirksomhet.
Nybygg hytter/fritidsboliger inkl infrastruktur, Nissedal tr 2
Brygge vil bli byggt i trinn 2 eller 3.
Nybygg av butikk/handel på Pindsle
Areal: 500-2135 kvm 152/83 & 152/73
Etablering av Colin Archer-senter på Tollerodden i Larvik kommune
Ca. 13 daa. Tollerodden Skottebrygga og Larvik gjestehavn.
Etablering av infrastruktur for fritidsboliger i Nissedal kommune
Området er om lag 379 daa. Ca. 50-70 hytter.
Etablering av campingplass og friområde ved Gongevann i Nome kommune
Ca. 248 daa. Ca. 80-100 oppstillingsplasser, servicebygg, tømmestasjon, brygger, lekeplass og gjesteparkering.
Etablering og påbygg av turvei i Drangedal, del B
Etablering av turveg på jernbanesporet på den nedlagte strekningen fra Merkebekk til Kragerø grense, totalt 1-1,3 km. - Etablere turvei på eksisterende jernbanetrase. - Rehabilitere 1 stk. jernbanebru. - Etablere vendehammer. - Sikring langs turvei. - Vegetasjonsrydding. - Oppmerking og skilting. - Arrondering mot tilstøtende terreng.
Etablering av plasthall til transport og logistikk på Sande videregående skole i Holmestrand kommune
Sande VGS, linje for transport og logistikk har behov for å dekke sitt undervisningsbehov. Det skal derfor kjøpes/etableres en plasthall på egnet dekke, som for eksempel asfalt eller betong på Sande VGS. Anskaffelsen skal også innebære grunnarbeid, ca 300-400 m2. I tillegg skal et skal også kjøpes traverskran, elektrisk anlegg, etablering av simulatorrom og samtalerom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.