Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (6)
Drangedal (1)
Færder (1)
Fyresdal (0)
Hjartdal (0)
Horten (4)
Kragerø (3)
Kviteseid (1)
Larvik (3)
Nissedal (0)
Nome (0)
Notodden (2)
Porsgrunn (9)
Seljord (2)
Siljan (0)
Skien (8)
Tinn (1)
Tokke (1)
Tønsberg (9)
Vinje (2)
Nybygg av godsterminal i Horten
100 000-200 000 kvm. 400 mål tomt.
Nybygg av kontor, logistikk, lager og industri ved E18 på Bentsrud syd i Holmestrand og Tønsberg kommune
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en regional næringspark med kontorer, lager og logistikksenter.
Nybygg av barne- og ungdomsskole i Sande
Ca 11 000 m2 skole, 2 000 m2 idrettshall og 3 000 m2 P-kjeller/teknisk.
Nybygg av sykehjem på Kverndalen i Skien sentrum
Gnr/Bnr: 2294, 2297, 2302 og 4620. Passiv hus. 119 plasser og 112 beboerrom.
Nytt fengsel i region sør, Telemark/Vestfold/Buskerud
150-200 nye plasser. Lokalisering ikke fastsatt.
Nybygg av handel, kontor og boliger på Kilen øst, Tønsberg trinn 2
Totalt 500 leiligheter. Signalbygg, mot Rv 311. Handel/kontor:Ringvei N.
Nybygg læringssenter i Larvik
Læringssenter for voksenopplæring.
Nybygg av barneskole i Horten
18 byggemånader. Ca 120-150 elever. Skolen skal bygges på Nykirke idrettsanlegg og erstatte dagens skolebygg.
Utvikling av Vikingodden i Tønsberg
Et naust der vikingskipet Saga Oseberg kan oppbevares trygt hele året, større brygger og et bygg som kan romme verksted og informasjonssenter.
Nybygg av næring på Søndre Bjørntvedt i Skien
Gnr/Bnr: 221/1760, 221/2225 og 221/2226. Infrastruktur er ferdigstilt.
Nybygg av restaurant i Bamble
Eurosign AS leverer skilt.
Nybygg av garderobebygg ved idrettshall i Sandefjord Kommune
Garderobebygget er tenkt med rom og funksjoner som garderober med dusj og toalett, kiosk, styrketreningsrom, møterom og kontor, samt lagerareal - med et foreløpig samlet areal på 1000 m2. BREEAM - Very Good.
Nybygg av museum i Vinje
Samlokalisering av Dyre Vaa-samlingen og Skinnarlandsamlingen.
Nybygg av barnehage i Tokke kommune
Eksisterende barnehage vil bli brent ned som brannøvelse, sanering vil ingå i totalentreprise.
Etablering av utleiegarasjer og boliger samt oppgradering av eksisterende fritidsbolig i Bamble
Hensikten med reguleringen er å legge til rette for garasjer, 2 nye boliger og oppgradering/utvidelse av eksisterende fritidsbolig.
Etablering av brakkerigg ved skole i Færder kommune
Skolen har behov for brakkemoduler med 3 fullverdige klasserom med hvert sitt grupperom og tilhørende grupperom og garderober. I tillegg kommer lærerrom, toaletter, teknisk og rombøttekott med vann/avløp. Bygget må settes opp i to etasjer. Det skal monteres løfteplattform i inngangssonen. Leieperioden settes til 5 år, med videre opsjon på forlengelse med 1+1 år.
Nybygg av robuste småhus i Kragerø kommune
Kragerø kommune ønsker kjøp av 2 stk robuste småhus.
Nybygg av garasje på stadion i Kjølnes
Det skal bygges ny garasje på Kjølnes Stadion i Porsgrunn kommune for lagring av maskiner og utstyr til drift av anlegget. I den forbindelse skal det også gjøres noen tilpasninger på eksisterende bygningsmasse.
Etablering av badebinge ved parkanlegg i Horten kommune
Levering og montering av komplett badebinge med universell utforming. Med badebingen skal det være inkludert adkomstrampe, sjøfester/moringer og alt nødvendig innfestingsmateriell som er nødvendig for å ferdigstille badebingen for bruk. En badebinge som er 12 eller 16 meter. Badebingens mål er 5,5 m x 12/16 m. I tillegg skal det leveres landgang på ca. 8 meter.
Nybygg av tribune i Sandefjord
Byggetips. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er ukjent.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.