Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Senja

Nybygg av hotell i Husadalen på Senja, Lenvik
Eierselskapene til Aksel Lund Svindal og Thor Hushovd går sammen med Br. Karlsen Holding AS, Bernh. Lund AS, Senjen Invest AS, Riven Holding AS for å etablere Senjen Holding AS.
Nybygg av forretning og kontor i Lenvik
Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.