Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki

Nybygg av troppskontor ved Porsangmoen leir i Porsanger
Nytt kontor og undervisningsbygg til flerbrukshallene ved Porsangmoen leir.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.