Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Måsøy

Nytt modulbygg for oppvekstsenter i Måsøy
Måsøy Kommune ønsker å etablere et nytt oppvekstsenter bestående av skole, SFO og barnehage for inntil 20 barn. Tiltaket er planlagt utført som modulbygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.