Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Harstad

Etablering av brakkerigg med kontor-, møterom og kjøkkenfasiliteter i Harstad
Fellesutlysning for: Statens vegvesen tomt i Sara Hauges vei 1 og på Harstad kommunes tomt på Rødskjær. Leieperiode trinn 1: 01.12.2020 – 01.05.2022. Leieperiode trinn 2: 01.12.2021- 31.12.2029. Leieperiode trinn 3: 01.06.2022 – 31.12.2029.
Nybygg av garasje ved idrettsanlegg i Harstad kommune
Bygging av ny garasje på Kanebogen stadion. Garasjen skal benyttes til oppbevaring av ismaskin og vedlikeholdsutstyr knyttet til idrettsanlegget.
Etablering av sykkelhus (moduler) i Harstad
UiT Norges arktiske universitet skal anskaffe tre lukkede og låsbare modulære sykkelhus (moduler). Felles utlysning for: Delkontrakt nr.: A - Sykkelhus NFH. Delkontrakt nr.: B - Sykkelhus Realfagsbygget. Delkontrakt nr.: C - Sykkelhus Harstad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.