Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Gratangen

Etablering av carport for hjemmesykepleien i Gratangen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.