Nybygg av bilforretning på Thomasbakken i Alta
Bilforretninger, verksted/ bildeler, utstillingspaviljong og opplevelsessenter (lekeland).
Nybygg av hotell-og forretningsbygg og rehabilitering av eksisterende bygg i Tromsø
Planlegger ett nytt på ca 13000 m2 og 10-12 etasjer. Eksisterende bygg må rehabiliteres utvendigt og innvendigt.
Nybygg av hotell i Husadalen på Senja, Lenvik
Eierselskapene til Aksel Lund Svindal og Thor Hushovd går sammen med Br. Karlsen Holding AS, Bernh. Lund AS, Senjen Invest AS, Riven Holding AS for å etablere Senjen Holding AS.
Etablering av kjøpesenter i Alta
Gnr/bnr: 28/171, 28/100 23000 kvm handelsareal 16000 kvm
Nybygg av hotell i Tromsø
Moxy Hotels. Parkeringskjeller. Gnr/bnr 118/1016 m.fl.
Nybygg av boliger og næring i Tromsø, trinn 2
400-500 mill.kr totalt for trinn 1 og 2.
Nybygg av flerbrukshall i Evenskjer
Flerbrukshall for fotball og friidrett.
Nybygg av idrettshall i Tromsø
Seks ballflater og en innendørs friidrettsarena, samt kafé-område og noe tilskuerkapasitet. Et anlegg som kan benyttes til trening, seriespill/stevner og turneringer.
Nybygg av parkeringshus for sykehus (NHS) i Hammerfest
Parkeringshuset er planlagt med 343 plasser over fire plan.
Nybygg av sykehjemsfløy på sykehjem i Vadsø kommune
Vadsø kommune planlegger å bygge ny sykehjemsfløy med totalt 19 sykehjemsplasser for langtidsopphold. Herunder 14 ordinære langtidsplasser, 3 avlastningsplasser og 2 forsterkede/skjermede plasser.
Nybygg av barnehage i Kirkenes
6 avdelings barnehage. Riving er ferdig, entreprenør er ukjent.
Nybygg av barnehage på Nordmannsgård i Tromsø
Plass for 130 stk barn. Mellom Kaldslett og Gammelgård.
Ny storhall for fotball i Tromsø
Tomteareal ca. 14000 kvm.
Nybygg av legesenter i Måsøy
5 omsorgsleiligheter, fysioterapiavdeling og legesenter med akuttmottak. Utearealer oppgraderes.
Nybygg av forretning og kontor i Lenvik
Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Etablering av treningshall samt tilbygg av idrettsanlegg i Skjervøy kommune
Etablering av innendørs treningshall med spilleflate 64x40 meter. Hallen på 70x50 meter skal etableres på tomta, ved eksisterende idrettsanlegg på Skjervøy. Hallen skal ha et tilbygg på 450 m2 med garderobe, lager, teknisk rom og publikumsarealer.
Nybygg av barnehage i Tromsø
Straumsbukta barnehage tilfredsstiller ikke dagens krav til standard for barnehagebygg. Det driftes i gamle nedslitte lærerboliger. Byggene må skiftes ut og det må prosjekteres nytt bygg.
Nybygg av driftsbygg og klokketårn i Nordreisa
80 daa. Gravlunden skal tilsammen inneha ca. 1150 nye gravplasser. Gravfeltene skal tilrettelegges for kistegraver, urnegraver, og et gravfelt for andre trosretninger. Gnr/bnr: 11/1, 12/1, 12/1 fnr. 3, 12/28, 12/30, 13/5 og 13/119.
Etablering av brakkerigg med kontor-, møterom og kjøkkenfasiliteter i Harstad
Fellesutlysning for: Statens vegvesen tomt i Sara Hauges vei 1 og på Harstad kommunes tomt på Rødskjær. Leieperiode trinn 1: 01.12.2020 – 01.05.2022. Leieperiode trinn 2: 01.12.2021- 31.12.2029. Leieperiode trinn 3: 01.06.2022 – 31.12.2029.
Etablering av modulbygg til kontorlokaler Hegglia
Modulbygget skal ivareta behov for 30 kontorplasser inkludert møbler og inventar.
Nybygg av garasje ved idrettsanlegg i Harstad kommune
Bygging av ny garasje på Kanebogen stadion. Garasjen skal benyttes til oppbevaring av ismaskin og vedlikeholdsutstyr knyttet til idrettsanlegget.
Etablering av carport for hjemmesykepleien i Gratangen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Etablering av sykkelhus (moduler) i Harstad
UiT Norges arktiske universitet skal anskaffe tre lukkede og låsbare modulære sykkelhus (moduler). Felles utlysning for: Delkontrakt nr.: A - Sykkelhus NFH. Delkontrakt nr.: B - Sykkelhus Realfagsbygget. Delkontrakt nr.: C - Sykkelhus Harstad.
Etablering av sykkelhus (moduler) i Tromsø
UiT Norges arktiske universitet skal anskaffe tre lukkede og låsbare modulære sykkelhus (moduler). Felles utlysning for: Delkontrakt nr.: A - Sykkelhus NFH. Delkontrakt nr.: B - Sykkelhus Realfagsbygget. Delkontrakt nr.: C - Sykkelhus Harstad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.