Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Trondheim

Nybygg av boliger, forretning og kontor mm i Tiller
GNR/BNR: 315/441, 315/373 mfl 5-8 etasjer. Barnehage kan bygges i to etasjer, maks 1200 m2 BRA. Infrastruktur er opparbeidet.
Riving av barne- og ungdomsskole og nybygg av barneskole i Trondheim
Nye Stabbursmoen skole skal bygges for 420 elever, og skal ha mulighet for en senere utvidelse til 560 elever.
Nybygg av forretning og leiligheter på Lund, Trondheim
Planområdet omfatter arealer langs Tunellvegen, Ringvålvegen og området mellom de to vegene og har samlet størrelse på ca. 9,8 dekar.
Nybygg av ishall på Klett i Leinstrand
•A1 - Ishall med garderobe mot sør med eksisterende klubbhus •A2 - Ishall med garderobe mot sør uten eksisterende klubbhus •B1 - Ishall med garderobe mot vest med eksisterende klubbhus •B2 - Ishall med garderobe mot vest uten eksisterende klubbhus
Etablering av brakkerigg ved sikringsanlegg i Klæbu, Trondheim kommune
Brakkerigg i forbindelse med "Solemsbekken, sikring av kvikkleiresoner".

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.