Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Snåase - Snåsa

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Snåase - Snåsa som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av naust og nye hyttertomter i Verdal
Statskog ønsker nå gjennom en detaljplanprosess, i dialog med kommunen og hytteeierne i området, å komme fram til egna løsninger for båtlagring i Storholmen-området som blir så lite framtredende som mulig. Vi ser for oss at dette her best kan oppnås gjennom å samle naustplassene i mindre grupper og samtidig legge rammer som forutsetter så små bygninger, felles- eller enkeltnaust, som praktisk mulig. Naustet skal som utgangspunkt være lagringsplass for relativt små båter, ikke uthus for opphold. Statskog ønsker derfor parallelt med nausttemaet også å se nærmere på mulighetene for nye hyttetomter i Storholmen-området. Et foreløpig anslag kan være inntil 10 tomter.
Utvidelse av landbruksskole i Steinkjer
Planområdet er ca. 190 daa. Aktuelle kjente planer i dag: - Ridesti – ca. 600 m, (langs dyrkajord) - Uteoppstalling – ca. 1,5 daa (dyrkajord) - Ny paddock – ca. 0,5 daa (dyrkajord) - Nytt sauefjøs – ca. 350 m2 - Biokullanlegg – ca. 800 m2 (delvis dyrkajord) - Nytt auditorium – ca. 600 m2 - Vindmølle – ca. 12-14 m høy - Øvingsløype for traktor – ca. 5 daa (delvis dyrkajord) - Utvidelse av dagens parkeringsplass - Biogassanlegg et sted ved dagens melkefjøs

Se andre prosjekter i Trøndelag fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.