Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Skaun

Nybygg av oppvekstsenter på Venn i Skaun kommune
Nytt oppvekstsenter dimensjonert for 230 elever og 48 barnehagebarn. Fotavtrykk på mellom 5000 – 5600 BYA

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.