Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Røros

Nybygg av barnehage i Vola, Røros
6 avdelinger. Planområdet omfatter ca 40 daa lokalisert ved Konstknektveien nord for Røros sentrum med adkomst fra An-Magrittveien.
Nybygg av hytteområde i Røros
Svendslia, nord for Djupsjøen.
Nybygg av hyttefelt i Røros
Planområdet omfatter et areal på om lag 44 daa, og ligger i sin helhet på eiendommen gnr.67, bnr.1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.