Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Røros

Nybygg av hytte- og boligområde i Røros
375 dekar. Planen skal legge til rette for kombinert bolig- og fritidsbebyggelse med tilhørende teknisk infrastruktur på eiendommen gnr. 152 bnr. 7 i Galåen.
Utbygging av hyttefelt i Røros
Planarbeidet har som formål å legge til rette for videre utbygging av Mattislia hyttefelt. Foreløpig legges det opp til en utvidelse av hytteområdet med 22 nye tomter. Området skal ha helårsvei, elektrisitet og full sanitærteknisk standard. Planområdet er 141 daa.
Nybygg av hytter ved Djupsjøen i Røros
Bebyggelse: max 250 m2/tomt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.