Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Melhus

Riving av næring og nybygg av butikk, boliger og parkeringskjeller i Gimse
1.000 m2 næring, 1.000 m2 kjeller og 2.500 m2 bolig. 24-33 boenheter.
Nybygg av aktivitetspark på Gimse
Det skal legges til rette for skatepark, oppholdssoner, toalett, renovasjon, akebakke, scene, basketballbane, aktivitetssone og lek. I tillegg skal legges til rette for foodtruck og utekjøkken. Deler av gnr. 30, bnr. 1, og 35/87.
Nybygg av barnehage på Flå i Melhus
6 avdelings barnehage med 100 plasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.