Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Leka

Nybygg av helsesenter med omsorgsboliger ved øvre Husby i Leka
Reguleringsplan for Øver Husby inkludert Leka helsehus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.