Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Frøya

Nybygg av kombinert næringsbygg mm i Sistranda
Det er tenkt å etablere et kombinert næringsbygg for å romme dagens virksomheter, nytt ølbryggeri, kafe og pub. For å tilrettelegge for sjøveis adkomst er det ønsket å etablere en gjestehavn for mindre og mellomstore båter innenfor planavgrensningens sjøareal.
Nybygg av hytter, naust og båtplasser i Skarsvåg, Frøya kommune
Næringsvirksomhet i form av utleieenheter. Tilrettelegging for båtplasser og naust ved sjøen. Totalt 8 utleieenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.