Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Rauma

Nybygg av hytter i Skorgedalen, Rauma kommune
5-10 hyttetomter av størrelse ca 1000m2. Det kan borres etter vann på 1-2 punkter hvor hytteeiere kan fylle rent vann. Det skal ikke legges vann til hyttene i Fuglehaugen.
Etablering av stier ved hyttefelt i Skorgedalen, Rauma kommune
Det skal tilrettelegges et begrenset antall stier i området. Disse skal ivareta almene interesser og være en del av et helhetlig stinett (f eks en sti over Fuglehaugen og en sti rundt).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.