Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Søndre Land

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Søndre Land som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av hytter og leilighetsbygg for fritidsleiligheter på Savalen i Tynset
Gnr/bnr: 112/221, 203/14 og 112/9. Etablering av 31 frittliggende fritidsboliger og 2 leilighetsbygg.
Nybygg av hall og nytt depot/biloppstillingsplass i Elverum kommune
Gbnr. 62/14 og 62/138 utgjør den største delen av planområdet.
Nybygg av basishall i Slidre
Planområdet er 12,3 daa stort og lig aust for Vestre Slidre skule og Skogen stadion.

Se andre prosjekter i Innlandet fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.