Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestby

Utvendig rehabilitering av kirke i Vestby kommune
Fasaden på Såner kirke skal rehabiliteres. Såner kirke er utført i teglmurverk me hvitslemmet overflate. Vær og vind har slitt ned deler av slemmingen og gjort at teglmurverket under er synlig. Alle slemmede fasader skal rehabiliteres og gis en ny overflate med hvit silikatmaling. Alt treverk i vinduer og utvendig trepanel skal rehabiliteres og males med ny maling.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.