Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Sarpsborg

Ombygging og utbygging av barneskole i Sarpsborg
10 nye klasserom, grupperom m.m.
Riving av næringsbygg og nybygg av sportssenter i Sarpsborg kommune
Vestengveien 48 og Industriveien 29. Gnr/bnr: 1/2322 og 1/2318.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.