Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Ringerike

Oppussing av ishall i Hønefoss
Ombygging og utvidelse med en isflate til.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.