Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Rakkestad

Etablering av solcelleanlegg på kommunale bygg i Rakkestad
Gjelder for: Bergenhus skole, Kirkeng skole, Os skole, Rakkestas ungdomsskole, Rådhusveien 1, Rådhusveien 8 og Bodal renseanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.