Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Rælingen

Opparbeidelse av friluftslivsområde ved dam i Brudalen, Rælingen kommune
Fjerdingbydammen reguleres til friområde og det vil tilrettelegges for bading og opphold i området. Rælingen kommune ønsker å gjøre området ved Fjerdingbydammen til et statlig sikret friluftslivsområde.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.