Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Nordre Follo

Nybygg av barneskole på Sofiemyr i Nordre Follo kommune
Passivhus-standard og sertifiseres som et Breeam Excellent-bygg.
Nybygg av kontorbygg i Ski
Gnr/bnr: 134/353, 136/225, 230.
Etablering av lysløype over Buåsen i Nordre Follo kommune
Lysløypetrase fra Kloppa i nord, over Buåsen til Stallerudhytta i sørøst. Traseen krysser Vevelstadveien på eksisterende bru.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.