Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Nordre Follo

Nybygg av ungdomsskole i Ski
Det planlegges for en 8-parallell ungdomsskole, som også vil ta noe av veksten til Finstad barneskole. Tidligere adresse: Vestveien 11-13
Nybygg av kontor i Ski
Gnr/bnr: 134/353, 136/225, 230

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.