Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Nesodden

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Nesodden som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Etablering av solcelleanlegg til administrasjonsbygg, biogassanlegg og omlastningshall i Jevnaker
Opsjon på etablering av solcelleanlegg på biogassanlegg og omlastningshall.
Nybygg av hytter i Nes
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for hytteutbygging innenfor område F11 og F12 i gjeldende kommunedelplan for Natten og Tverrlie. Området ligger innenfor eiendommene gnr 56 bnr 201 og gnr 56 bnr 1137. I tillegg til de 15 eksisterende tomtene i planområde, ser en for seg ca 20 – 30 nye tomter. Endelig antall tomter blir avklart under planprosessen.

Se andre prosjekter i Viken fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.