Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Nesbyen

Nybygg av fritidsboligområde i Nesbyen
Hensikten med planen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse med omkring økning av 36 hyttetomter.
Nybygg av fritidsboligområde i Nesbyen
Gnr/bnr: 56/204 og 56/1087.
Nybygg av fritidsboliger på Nord-Skurdalen i Hol kommune
8-10 tomter. Alle hyttene har et fotavtrykk i underkant av 40 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.