Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Marker

Ny/ombygg av bibliotek, leiligheter, busstasjon og torg i Ørje
Riving utføres uke 4-5 2021. Storgata 36, 38 og 42.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.